หมวดหมู่ : ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากการพัฒนาและต่อยอดเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายจากการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter