art and culture promotion

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมลงนามปฏิญญาด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการศิลปะและการออกแบบ

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์และดนตรี ครั้งที่ 2

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในประกวด การอ่านทำนองเสนาะในรอบตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำการแสดงชุด “มนต์เสน่ห์หัตถศิลป์ ของดีบ้านบางเค็ม” ออกรายการ 360 องศา นิวโชว์

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย