art and culture promotion

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รวมข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ภาพกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง”ละคร(รฦก) เมรี​ มโนราห์”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประชุมการเตรียมงานโครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี พ.ศ.2566

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ร่วมงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบานลาด ประจำปี 2566

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ถนนต้นตาล#หนมโหนด ประจำปี 2566

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงาน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานเปิดทศวรรษใหม่ “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11”

ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม