research and innovation development news

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ข่าวบริการวิชาการฯ

  • All
  • ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
  • ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
  • ภาพกิจกรรมงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของพื้นที่หนองพลับ-กลัดหลวงเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าร่วมมือกับ วนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต เพื่อพัฒนาเขานางพันธุรัต สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนบ้านบางปู ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอด​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2567​

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหารจาก​ Rovuma University​ จากประเทศโมซัมมิก​ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด

ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหากับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567​ ครั้งที่​ 1

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ประชุมรับฟังข้อชี้แจงการสำรวจความต้องการชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน

ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์