ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง

สายด่วนผู้บริหาร

ดร.ทวิพัฒน์-วิจิตรปัญญารักษ์

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
(ผู้อำนวยการ)

โทรศัพท์ 062-8936235

ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อาคารเรือนไทย)

ที่อยู่ 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Phone Number

032-708608

Email Address