หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม

✨พิธีเปิดโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าทอเส้นใยสับปะรดดอนขุนห้วยสู่อัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีและการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย✨

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter