หมวดหมู่ : ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์

Read More »

ประกาศรางวัล ประกวดผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

Read More »

ประกาศรางวัล ประกวดวาดภาพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการค้นหาความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์และศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter