หมวดหมู่ : ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานสภาศิลปะฯ มรภ.แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter