Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายจากการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างรายจากการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 161 views
Scan_20240207091520

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่