หมวดหมู่ : ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่าย นำเสนอผลงานวิจัย ด้านอาหารและการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม “RAINS for LCP Food Valley 2023” สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter