Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบานลาด ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบานลาด ประจำปี 2566

by นงลักษณ์
45 views

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ผศ. พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ร่วมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบานลาด ประจำปี 2566 ภายใต้งาน “ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด” โดยสภาอำเภอวัฒนธรรมบ้านลาด
ภายในงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดนิทรรศการภาษาถิ่นบ้านลาด โดยมีทิดหน่วย หรือ นายสุคนธ์ แสนหมื่น รับหน้าที่เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาถิ่นบ้านลาดเพื่อให้ความรู้ภายในนิทรรศการตลอดการดำเนินงาน
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดงานดังกล่าว อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ. พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ควบคุมการแสดงโดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ และอาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ
โดยงาน “ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2566 ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี