หมวดหมู่ : ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง”

Read More »
No more posts to show

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Share on facebook
Share on email
Share on twitter