Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎิบางเค็ม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎิบางเค็ม

by นงลักษณ์
3 views

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของชุมชนวัดกุฎิบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ประกอบกิจการและผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ วุ้นมะพร้าวน้ำหอม ทองม้วน ยาหอมวัดกุฎิ การทอผ้าลายแตงโม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ ปลาเค็มวัดกุฎิ เครื่องเบญจรงค์ และเครื่องจักรสาน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มารวบรวมและนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป ภายใต้โครงการ Soft Power จังหวัดเพชรบุรี

#งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี