Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 1/2567

by นงลักษณ์
18 views

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย หน่วยบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#หน่วยบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี