Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น

by นงลักษณ์
11 views

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และคณะอาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินทางเป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น ณ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีประเด็นในการพูดคุยถึงการติดตามการทำงาน และชี้แจ้งรายละเอียดด้านงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดงานแถลงข่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมพร้อมให้แก่ชุมชนและคณะทำงาน