Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power

by นงลักษณ์
33 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power ในการนี้มีผู้ร่วมประชุมจากตัวแทนกลุ่ม Soft Power ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยจังหวัดเพชรบุรี 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

  1. สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
  2. สาขาสิลปะ ทัสนศิลป์ และแฟชั่น
  3. ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬาและการละเล่น
  4. ด้านท่องเที่ยว
  5. ด้านอาหาร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ด้าน ประกอบไปด้วย

  1. ด้านท่องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบนและประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง)
  2. ด้านทัศนศิลป์

ซึ่งมีเป้าหมายการหารือเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชน Soft Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน ภายใต้โครงการ “Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี