Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่วัดกุฎิ (บางเค็ม) เพื่อหารือประเด็นการดำเนินงานโครงการ Soft Power

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคมในพื้นที่วัดกุฎิ (บางเค็ม) เพื่อหารือประเด็นการดำเนินงานโครงการ Soft Power

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 17 views

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ คุณคนึง ไขลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เวทีประชาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุภาวดี หมู่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพูดคุยกับผู้นำชุมชน และเจ้าของกิจการในท้องถิ่น มีแนวทางการพูดคุยที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาทิ ยาหอม และเครื่องเบญจรงค์ โดยจะนำเอาเอกลักษณ์ด้านทัศนศิลป์ในพื้นที่มาร่วมพัฒนาต่อยอดให้เกิด Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์คืนสู่ชุมชน โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย และพัฒนา ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชนอย่างเป็นระยะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป