Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ สาขานาฏศิลปศึกษา และสาขาดนตรีศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อน Soft Power ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ชุมชนริมน้ำคลองกระแชง”

“ สาขานาฏศิลปศึกษา และสาขาดนตรีศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อน Soft Power ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ชุมชนริมน้ำคลองกระแชง”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 6 views

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แทนคณบดี และคณาจารย์ทั้งจากสาขานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา ร่วมกับ นายปภังกร จรรยงค์
นางสาวรมยกรณ์ เอราวัณ ผู้แทนจากชุมชนริมน้ำ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อน Soft Power ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ชุมชนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ พวงกุญแจหนังใหญ่ เสื้อลายหนังใหญ่ ถุงผ้าลายหนังใหญ่ ไอศกรีมหนังใหญ่ แม็คเน็ต(ที่ติดตู้เย็น) นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ สอนกลองยาว สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยถ้าการเชิดหนังใหญ่ วงดนตรีลูกกรุง เป็นต้น รวมทั้งการสร้างสรรค์การบรรเลงเพลงคลองกระแชงจากดนตรีไทยและดนตรีสากล การผลิตนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยรวมรวบการแสดงจากชุมชน โดยการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนใหญ่ กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ณ วัดพลับพลาชัย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการworkshop ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกร้านค้าจากชุมชน การแสดงภายในชุมชน ได้แก่ การแสดงหนังใหญ่ ละครชาตรี บาสโลป และรำวงผู้สูงอายุ กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรมจะประชาสัมพันธ์ต่อไป