Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

by นงลักษณ์
8 views

🟢🟡 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง​ จากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ​ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรในท้องถิ่น” ให้กับสมาชิกกลุ่มในโครงการฯ

➡️เพื่อผลิตและแปรรูปชาสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ชารางจืด และชาเลือดงาม ที่ทำมาจากฝางและใบเตย เกิดการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้

🗓️เมื่อวันพุธที่​ 27​ มีนาคม​ 2567

🏫ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 สหกรณ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

#ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น2567 #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น