Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวประชุมวิชาการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

by นงลักษณ์
66 views

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร TCI

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. TCI กลุ่ม 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้านสหวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.กรุงเทพ TCI กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร                 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567