Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดระดับชาติ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดระดับชาติ

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 14 views

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงศธร ยิ้มรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยวระนาดเอก ระดับอุดมศึกษา เพลงบรรทมไพร สามชั้น ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประพันธ์ทางเดี่ยวและควบคุมการฝึกซ้อม โดย อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์