Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารจาก​ Rovuma University​ จากประเทศโมซัมมิก​ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด

คณะผู้บริหารจาก​ Rovuma University​ จากประเทศโมซัมมิก​ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 6 views

🟢🟡 👉วันที่ 23​ พฤศจิกายน​ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ นำโดย​ อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ และ นางสาวทิพย์วรรณ​ ทองสัมฤทธิ์​ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานฯ

📌ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก​ Rovuma University​ จากประเทศโมซัมมิก​ จำนวน​ 15​ ท่าน​ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด​ที่ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้​การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน​ โรงเรือนอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในศูนย์เรียนรู้​ฯ​ ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📌พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนบ้านโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน​ ถือเป็นประสบการณ์และแนวทางการนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปในอนาคต

🙏ทั้งนี้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ต้องขอขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานตลอดจนได้รับแนวทางและข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้🥰🥰

📸ท่านสามารถเข้าชมประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานฯ​ ได้ที่​ https://drive.google.com/drive/folders/1dq7t_-X3nrBsSmg0ivJKT5gtJ-osYvdP