Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 และเข้าร่วมประชุมพิจารณาใช้พื้นที่

สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 และเข้าร่วมประชุมพิจารณาใช้พื้นที่

by นงลักษณ์
10 views

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12ให้กับชมรมผู้สูงอายุเมืองเพชรบุรี ณ เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจในการจัดงานเป็นประจำทุกปี และเป็นกลุ่มที่กระจายข่าวสารได้รวมเร็ว ทั่วถึง การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ภายในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่อุทยาน ร.4 โดยมีประธานในการประชุม นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือการขอใช้พื้นที่ในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้สามารถดำเนินการใช้พื้นที่ ณ ลานอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติพระนครคีรี (ร.4) เพื่อดำเนินการจัดงานดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนด และขอให้ระมัดระวังความสำอาด การใช้เต๊น และใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบ และในเวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ในทิศทางการนำนักแสดงต่างชาติมาร่วมทำกิจกรรมภายในโณบินสันไลฟ์สไตล์ การขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ และการเชิญเป็นเจ้าภาพ