Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖

by นงลักษณ์
20 views

🎉สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณ
“อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖” ของ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จาก ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖