Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ รับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด​ที่ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ

รับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด​ที่ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 14 views

🟢🟡 👉วันที่ 15​ กันยายน​ 2566​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ นำโดย​ อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงานฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม​ จำนวน​ 40​ ท่าน​ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคม​ และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด​ที่ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติโดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้​ ดังนี้

🔸ฐานที่ 1 การบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าจากพลังงานแสงอาทิตย์สู่ระบบน้ำอัจฉริยะ

🔸ฐานที่ 2 ปุ๋ยหมักเปลือกโตนดบ้านโป่งสลอด 🔸ฐานที่ 3 ต่อยอดพันธุ์ปลาพระราชทาน

🔸ฐานที่ 4 สืบสานการขยายพันธุ์พืช

🔸ฐานที่ 5 แมลงต้องหนี อาหารปลอดภัย

💠รวมถึง​ ศึกษาเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน​ และ​ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านโป่งสลอด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📌พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างชุมชนบ้านโป่งสลอดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน​ ถือเป็นประสบการณ์และแนวทางการนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป

🙏ทั้งนี้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ต้องขอขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานตลอดจนได้รับแนวทางและข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้🥰🥰

📸ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน​ : https://drive.google.com/drive/folders/1OT4uNhRfXBiPG2v7G4fGohEiQwboY8-c