Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 52 views

🟡 🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ได้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย​ ได้แก่
1.​ นางสาวศศิวิมล​ กาหลง​ ตำแหน่ง​ นักวิชาการศึกษา​ ชำนาญการ​ หัวหน้างานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.​ นางสาววณิชยา​ ทองสมนึก​ ตำแหน่ง​ นักวิชาการศึกษา​ ปฏิบัติการ​ สังกัด​ งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม
3.​ นางสาวชลธิพา​ สุขดี​ ตำแหน่ง​ นักบริหารงานทั่วไป​ ปฏิบัติการ​ สังกัด​ กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา​ สำนักงานอธิการบดี
👉เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)”
เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ทราบถึงผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุด
⏲️เมื่อวันที่​ 25-26​ กรกฎาคม​ 2566
🏫ณ​ ห้องบรรยาย SC3-M18 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
#SROI
#SIA
#วิทยาลัย​พัฒน​ศาสตร์​ป๋วย​อึ๊งภากรณ์
#มหา​วิทยาลัย​ธรรมศาสตร์