Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

by นงลักษณ์
29 views

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2566 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล ดังนี้

1. รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 • รางวัลองค์กรผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่มอบให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย จำนวน 19 รางวัล
 • รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จำนวน 4 รางวัล
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจำนวน 11 รางวัล
 • รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

2. รางวัลเพชรในเพลง ที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากร

 • รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย จำนวน 4 รางวัล อันประกอบไปด้วย – คำร้องเพลงไทยสากล จำนวน 2 รางวัล – คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย จำนวน 8 รางวัล – ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จำนวน 2 รางวัล – ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง จำนวน 2 รางวัล – ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จำนวน 2 รางวัล – ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง จำนวน 2 รางวัล

3. รางวัลที่มอบให้แก่เยาวชน จำนวน 16 รางวัล

 • รางวัลการประกวดเพลงแรป “มนต์รักษ์ภาษาไทย”จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลการประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” จำนวน 5 รางวัล
 • การอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” จำนวน 6 รางวัล โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในการประกวดดังกล่าว

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ขอบคุณ

ภาพจาก: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร