Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การอบรม “เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

ประชาสัมพันธ์การอบรม “เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

by นงลักษณ์
55 views

🎀📨ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม📨🎀

📌☘️สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

™️ ⚖️ เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

⏰จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ออนไลน์) และเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ออนไซต์) ⏰

👩โดยได้รับเกียรติจากคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ 🎊

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScszhedzDscbOzzjcapODzp_83R-Qzlnu4Ji1MmvMuXNAXtbw/viewform