Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานปีที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานปีที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

by นงลักษณ์
73 views

📢📢ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานปีที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน ต่อทีม เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงานปีที่ 2 👍นักวิจัยพลังงานรุ่นใหม่

🎀 💷💰ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

🎉🎉 ประเภทการประกวด

🛑💻1. Hardware Innovation : โครงร่างวิจัยสำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพัฒนาพลังงานทดแทน โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรม

💻🖱️2. Software Innovation : โครงร่างวิจัยสำหรับพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพื่อติดตั้งและใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ Tablet (แท็บเล็ต) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพัฒนาพลังงานทดแทน

เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครเข้าร่วมโครงการ https://linktr.ee/nespitching?utm_source=linktree_profile_share&ltsid=902fa110-feed-43ae-8cb4-32b9aec53e09