Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
14 views

🟡🟢คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     นำโดย​ อาจารย์​ ดร.ทวิพัฒน์​ วิจิตรปัญญารักษ์​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ ครั้งที่​ 1/2566​ ประกอบด้วย                                                               🔸โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                              🔸โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่​ University​ as​ Marketplace                                                                                                📆ระหว่างวันที่​ 30-31​ พฤษภาคม​ 2566                                                                                                                                                             🛣️เส้นทางอำเภอชะอำ-อำเภอท่ายาง-อำเภอบ้านลาด-อำเภอบ้านแหลม​ จังหวัดเพชรบุรี                                                                              📌พบปะ​ พูดคุย​ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการฯ​ ผู้นำชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น มุมมอง และแนวคิดในการขับเคลื่อนการทำงานกับชุมชน…เพราะทุกพลังแรงกายและแรงใจของคณะทำงานโครงการฯ​ รวมทั้งเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต🥰🥰                                                                                                       #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                       📸ประมวลภาพกิจกรรมตามลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1_XUw7pWYNikLQYjjv4b3l64IBUEOCGSq?usp=sharing