Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมการเดินแบบผ้าไทย “สิริพัสตรา สุราษฎร์ธานี” ในงานการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ร่วมการเดินแบบผ้าไทย “สิริพัสตรา สุราษฎร์ธานี” ในงานการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

by นงลักษณ์
74 views

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการเดินแบบผ้าไทย “สิริพัสตรา สุราษฎร์ธานี” ในงานการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ Nora Buri Resort & Spa จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้นำชุดเดินแบบโมเดิร์นสไตล์ลายผ้าปลาทู ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากศูนย์มะริด-สิงขรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความชื่นชอบอย่างมาก