Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

by นงลักษณ์
9 views

🟡🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ โดย​ หน่วยประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

👉โดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​ ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการ​ และได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานและการกำหนดปฏิทินการทำงานของคณะกรรมการ​ และเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน​เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

🗓️เมื่อวันอังคารที่​ 2​ พฤษภาคม​ 2566

⏱️เวลา​ 10.00​ – 12.00​ น.

📌ณ​ ห้องประชุมภูมิทรรศนา​ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น