Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ผลิตโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนช้างแรก ในปี พ.ศ.2566

ประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ผลิตโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนช้างแรก ในปี พ.ศ.2566

by นงลักษณ์
9 views

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์โรงเรียนการอาหารนานาชาติและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ตำบลบางสะพานน้อย เพื่อเข้าพบนายนายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้ในปี พ.ศ.2565 และแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผู้ผลิตโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนช้างแรก ในปี พ.ศ.2566 โดยได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมการอบรม เรื่องการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ “บีนทูบาร์ช็อคโคแลต” จังหวัดจันทบุรี ผู้ผลิตช็อคโกแลตแท้ 100% และสวนสุริยาโกโก้ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำความรู้มาพัฒนาและเขียนแผนการพัฒนาโครงการ รวมไปถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลชุมชนและช่องการจัดจำหน่าย

ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์