Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง”ละคร(รฦก) เมรี​ มโนราห์”

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง”ละคร(รฦก) เมรี​ มโนราห์”

by นงลักษณ์
22 views

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการแสดง”ละคร(รฦก) เมรี​ มโนราห์” โดยละครชาตรีเล่นในท้องเรื่องพระรถเมรี ศิลปินคิดบวกสิปป์และคณะทำงานจากภัทราวดีเธียร์เตอร์เล่นในท้องเรื่องพระสุธน-มโนราห์ โดยนักแสดงฝีมือชั้นบรมครู

โดยกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้โครงการศิลปะบำรุงธรรม เพื่อใช้ศิลปะการแสดงบำรุงศิลปะและศาสนา สถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ในกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดสระบัว ด้วยความร่วมมือระหว่างศิลปินคิดบวกสิปป์ คณะละครชาตรีเมืองเพชร เป็นกิจกรรมการกุศล ทั้งนี้สาจานาฏศิลป์ศึกษาได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว

สามารถบริจาคได้เลขบัญชี ธ.ออมสิน 020227002159 ชื่อบัญชีวัดสระบัว โดยตรง การแสดงนี้ไม่มีการหักค่าใช้จ่าย