แนวคิด 3R แนวคิดเป็นอย่างไร….

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 1,023 views

วันนี้ชาวสถาบันวิจัยจะขอนำเสนอ …..แนวคิดรักษ์โลก

โดยใช้หลัก 3R 

มาเรียนรู้กันเถอะ….

Reduce การลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น เช่น งดการใช้พลาสติกแบบ Single use ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้สิ่งต่างๆ ที่แทนการถูกโยนทิ้งไป
Recycle การเปลี่ยนสิ่งที่เก่าและไร้ประโยชน์ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์