Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมขับเคลื่อนวิทยาเขตโป่งสลอดสู่ศูนย์เรียนรู้/วิจัย/นวัตกรรม​ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมขับเคลื่อนวิทยาเขตโป่งสลอดสู่ศูนย์เรียนรู้/วิจัย/นวัตกรรม​ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
10 views

🟡🟢ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​อย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​
ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนวิทยาเขตโป่งสลอดสู่ศูนย์เรียนรู้/วิจัย/นวัตกรรม​ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในทุกมิติร่วมกับคณบดี/ผู้แทน
ทั้ง​ 8​ คณะในมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง​ เพื่อร่วมกันระดมความคิด​และมองเห็นทิศทางการพัฒนางานของวิทยาเขตโป่งสลอด​
วางแผนแนวทางการจัดหารายได้จากการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
🗓️เมื่อวันจันทร์ที่​ 21 พฤศจิกายน 2565​
🕰️เวลา​ 13.30​ -​ 15.00​ น.
📌ณ​ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ​​ อาคารสุเมธตันติเวชกุล​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น✨✨