Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเทศกาลหุ่นเงาโลก (Harmony World Shadow Puppet Festival Phetchaburi Thailand)

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเทศกาลหุ่นเงาโลก (Harmony World Shadow Puppet Festival Phetchaburi Thailand)

by นงลักษณ์
19 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเทศกาลหุ่นเงาโลก (Harmony World Shadow Puppet Festival Phetchaburi Thailand) ในวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคเช้า “World Puppet Forum” โดยในการจัดงานในครั้งนี้ สมาพันธ์หุ่นเงาโลก UNIMA แห่งประเทศไทย ได้เชิญท่านวิทยากร และผู้นำเสนอหนังตะลุงทั้งจากในและต่างประเทศ ต่อมาในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม พร้อมด้วยผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช และ อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาลย์ ได้ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมพิธีปิดงานเทศกาลหุ่นเงาโลก เมืองหนัง Phetchaburi Harmony World Shadow Puppet Festival 2022 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (อุทยาน ร.4 ) โดยได้รับชมการแสดงหนังใหญ่และหนังตะลุงจากประเทศอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ อินโดนีเซีย ไต้หวัน กัมพูชา เป็นต้น และรับชมหนังใหญ่วัดขนอน หนังใหญ่วัดบ้านดอน หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ หนังใหญ่ รัชกาลที่ 9 และศิลปินหนังตะลุง ภาคใต้ ภาคกลาง หนังบักตื้อ ตะลุงภาคอีสาน ซึ่งทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอย่างมาก

#ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม