Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 25 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1” “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ร่วมกิจกรรม และมอบหมายให้ อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์วิชาสาขาภาษาไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ รองชิงชนะเลิศ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นโดยสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร