Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯเข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

สถาบันวิจัยฯเข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 30 views

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปรำจำปี 2565

ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล อาทิ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทย เป็นต้น

โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการหนังสือหายาก จากกรมศิลปากร และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียน การสอนด้านภาษาไทย จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย อีกทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์