Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก์​ กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด​

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก์​ กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด​

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 46 views

🟡🟢 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ และ​ อาจารย์ปองพล​ รักการงาน​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ​ พร้อมด้วยบุคลากรของฝ่ายงาน​ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเป็นยุวมัคคุเทศก์​ กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด​ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่การยกระดับรายได้ชุมชนบ้านโป่งสลอด​ (ถนนสีเขียวท่องเที่ยวโป่งสลอด)​ ชุมชนบ้านโป่งสลอด​ ตำบลหนองกะปุ​ อำเภอบ้านลาด​ จังหวัดเพชรบุรี

⏩โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเพชรบุรี​ นายพรชัย​ คุ้มมี​ และนายวิทวัส​ ลาภชุ่มศรี

🙏ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก​ นายเทิดศักดิ์​ พราหมณ์ฤกษ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสลอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ

👉การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้​ ได้รับความสนใจจากกลุ่มยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนบ้านโป่งสลอด​ เกิดการพัฒนาทักษะและยกระดับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แก่กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดชุมชนบ้านโป่งสลอด​ ​ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยว​ ให้มีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว​ เปรียบเสมือนทูตสันถวไมตรีที่สร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในชุมชน

⏰เมื่อวันจันทร์ที่​ 27 มิถุนายน 2565

​ 📌ณ​ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งสลอด​ ตำบลหนองกะปุ​ อำเภอบ้านลาด​ จังหวัดเพชรบุรี

#ดำเนินงานโดยฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ