Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2/2565

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 490 views

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

สามารถเข้าร่วมจาก Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/hgc-qxmu-mrc

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี U2T รอบ 2