Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

by นงลักษณ์
11 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคบริหารจัดการงานด้านบริการวิชาการหรืองานพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน