Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์

ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์

by นงลักษณ์
7 views

📢ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก” ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในหัวข้อ…

🔸 ความรู้เบื้องต้นในผลิตภัณฑ์ชุมชน & การนำเสนอสินค้าในชุมชน

🔸 การสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายสินค้าในชุมชน

🔸 การเข้าถึงสินค้าชุมชนจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

🔸 สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร ถึงลูกค้าเป้าหมาย การขายผ่าน platform app และการสร้างเพจการขายสินค้าในชุมชน (Workshop ภาคปฏิบัติ)

⏩วิทยากรโดย… นายนฤเทพ ศิริเศรษฐ ผู้ประกอบการ บริษัท ไลม์ พาวเวอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (Limespowerindrustry.co.,Ltd)

⏰วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

📌ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ