ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

by นงลักษณ์
8 views

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมพัฒนานักวิจัย รายละเอียด https://rpa.or.th/rpacourse-2565-1/