Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวประชุมวิชาการ มรภ.ชัยภูมิ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

มรภ.ชัยภูมิ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

by นงลักษณ์
36 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5  จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://journal.cpru.ac.th/web/conference/