ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ 2565

by นงลักษณ์
24 views

สมาคมวิจัยและสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ 2565 จำนวน 8 หลักสูตร ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/reseddb/ssrat/Auto-Color202204120105