Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด” ประจำปี 2565

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด” ประจำปี 2565

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 19 views

📍วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น.
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ประจำปี 2565 ณ บริเวณ สวนสาธารณะเมืองประจวบคีรีขันธ์

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการรังสรรค์การแสดงพิธีเปิดชุด “เมืองของพ่อ เล่าขานคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” เล่าขานตำนาน ความสวยงาม และความเป็นเลิศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
องก์ 1 “ประจวบ” นามเมืองเรืองนามก้อง สากล เล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองอันน่าอัศจรรย์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาและ 2 คาบมหาสมุทร มีเขาสามร้อยยอดศักดิ์สิทธิ์ ผ่านนิทานท้องถิ่น ตาม่องล่าย ที่ขนานนามเมือง เพราะพื้นที่อันสมบูรณ์จึงเกิดภูมิสถานชื่อย่านโบราณ ทั้ง หัวหิน บางสะพาน กุยบุรี ปราณบุรี ทับสะแก เมืองที่มีทั้งแร่และทองคำเนื้อดี สมคำที่บ่งชี้ว่า “เมืองกำเนิดนพคุณ”
องค์ 2 “เมืองประจวบ” พระสถิตพระมาดล น่านฟ้า แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชจักรีวงศ์ เทิดพระนามแห่งองค์ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้ทรงพระราชทานนามแห่งเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้เคียงคู่ เมืองปัจจันตคีรีเขตต์ เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในน่านน้ำสยามประเทศ อัศจรรย์วิเศษพระปรีชาสุริยุปราคาที่หว้ากอ อีกพระผู้สร้าง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ พระปิยะมหาราชสยามินทร์ อีกบารมีพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง วังไกลกังวล อันเลิศล้นทิพยสถานทั้งทรงงานและสำราญพระราชหฤทัย องค์ภูวไนยธิบดินทร์ ก่อเกิด อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน เพราะพระบริบาลพสกไทยไร้ทุกข์เข็ญ ร่มเย็นด้วยพระเมตตา อีกองค์สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเป็นห่วงและทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ป่า และ ช้างไทย เชิดชูให้อยู่คู่แผ่นดิน สืบนาถนรินทร์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหนุนเนื่องสืบสานพระราชปณิธานมหาบพิตร รังสฤษฏ์เมืองประจวบคีรีขันธ์
องก์ 3 เสน่หา “ประจวบคีรีขันธ์” มหัศจรรย์แห่งอ่าวไทย เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าขานเมืองที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ ความงามของเมืองที่มีพื้นที่ยาวที่สุด และ แคบที่สุดของประเทศไทย มีหาดทรายขาวสะอาดทอดยาวโอบน้ำทะเลไว้ถึง ๓ อ่าว เพียบพร้อม มีป่าไม้งามตระการ มีอุทยานแห่งชาติอีกนับคณา มีแม่น้ำปราณบุรี มีพืชเศรษฐกิจอย่างมะพร้าวและสับปะรดเป็นผลผลิตที่สร้างชื่อลือเลื่อง มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนสุดจะพรรณนา จึงหลอมรวมก่อเข้าเป็นดินแดนที่แสนจะสุดเสน่หาซาบซึ้งตรึงตราของเมืองประจวบคีรีขันธ์ “มหัศจรรย์แห่งอ่าวไทย”

อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.อัญชนา พานิช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี
ฝึกซ้อมโดย ผศ.จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ อาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ และอาจารย์ศิริวัฒน์ ขำเกิด
เขียนบทและบันทึกเสียงโดย อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
การแสดงโดย นักศึกษาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดำเนินงานโดย ฝ่ายงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม