ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

by วันณพงค์
0 views

“ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2554

 

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้้งที่ 1

กำหนดการประชุม 

ผลการพิจารณา

รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ติดต่อสอบถาม