Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน ยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร กลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร กลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลธงชัย​ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 37 views

👉🏻ผู้ช่วยศาสตราจารย์​พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรกรกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลธงชัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีนายประยูร ไพรพล เป็นประธานกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเกษตร

👉ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายและขยายผลการผลิตข้าวที่มีคุณภาพโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิสาหกิจข้าวชุมชนตำบลไร่มะขามขยายผลยังพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📌เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา​ 16:00-18:00 น.​ ณ​ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านหนองตาเมือง ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์