ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ

by วันณพงค์
0 views

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ

ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ครั้งที่ 6 “ราชภัฏ ราชภักดิ์” 

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ส่งบทความภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563z

ทางเว็บไซต์
 http://runirac2020.chandra.ac.th