Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์​พลังงาน ประจำปีงบฯ 63

การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์​พลังงาน ประจำปีงบฯ 63

by วันณพงค์
0 views

     สถาบันวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์

การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์​พลังงาน

ประจำปีงบฯ 63

 

▪️เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. -​18 พ.ค. 63

▪️โดยทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำกรอบวิจัยในประเด็นที่สำคัญ พร้อมหัวข้อวิจัยที่อยู่ในขอบเขต

การเสนอขอรับทุนให้นักวิจัยได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการต่อยอดการเขียนโครงการวิจัย

▪️รายละเอียดดังเอกสารแนบ

▪️หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯ

  ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย โทร. 091-805-0101

▪️สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://project.enconfund.go.th หรือ QR Code 

▪️จึงเรียนมาเพื่อทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี