Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ารส่งทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบฯ 65

ารส่งทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบฯ 65

by วันณพงค์
0 views

          สถาบันวิจัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ การส่งทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประเภททั่วไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบฯ 65

▪️เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ -​30 มิ.ย. 63
▪️โดยทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำกรอบวิจัยในประเด็นที่สำคัญ พร้อมหัวข้อวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการเสนอขอรับทุนให้นักวิจัยได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการต่อยอดการเขียนโครงการวิจัย
▪️รายละเอียดดังเอกสารแนบ
▪️หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯ ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย โทร. 091-805-0101
▪️สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.culture.go.th หรือ QR Code
▪️จึงเรียนมาเพื่อทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี